Kontrast Rozmiar tekstu

Konkursy w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa - Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił przyszłoroczne konkursy sportowe i turystyczne, w tym dla organizacji pozarządowych. 

Konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację w formie wspierania zadań publicznych województwa w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

W konkursie może zostać wybrana jedna lub więcej ofert realizacji zadań zmierzających do poprawy i rozwoju infrastruktury turystycznej, spełniającej ważną rolę dla mieszkańców Wielkopolski i turystów (np. tablice informacyjne, pomosty, mała architektura).

Na realizację zadań w ramach konkursu w budżecie województwa zaplanowano kwotę 150 000 złotych, a maksymalna wnioskowana kwota dotacji w ramach jednej oferty wynosi 35 000 złotych.

Oferty w formie elektronicznej można składać za pośrednictwem generatora Witkac.pl, a następnie po wygenerowaniu potwierdzenia złożenia oferty złożyć je w formie papierowej (poczta, kurier lub osobiście) w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Oferty można składać do 4.01.2021, do godz. 15.30. Wybór ofert nastąpi w terminie do 12 marca 2021 r.