Kontrast Rozmiar tekstu

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia otwartego konkursu ofert, w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2021, pragniemy skonsultować „Roczny program współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

Uważamy, iż Państwa uwagi są najlepszą formą polepszenia efektywności i skuteczności Programu, dlatego też chcielibyśmy Państwa serdecznie prosić o zaopiniowanie „Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Uwagi dotyczące Programu można kierować do dnia 2 listopada 2020 r. do Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, pl. Niepodległości 41, tel. +48 61 817 04 11 wew. 611, drogą mailową na adres: ngo@kornik.pl lub drogą pocztową.

Dodatkowo w dniach 16, 23 oraz 30 października br. od godziny 15:30 do 19:30 pracownik Urzędu Miasta i Gminy Kórnik będzie pełnił dyżur w Wydziale Promocji Gminy, Kultury i Sportu, pl. Niepodległości 41 w Kórniku.

Sprawę prowadzi:
Mikołaj Dobrzyński
Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu
Urząd Miasta i Gminy Kórnik