II Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2022
Kontrast Rozmiar tekstu

II Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik w roku 2022

Pragniemy Państwa poinformować, iż w dniu 5 sierpnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Przemysław Pacholski ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Składanie ofert

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik przy pl. Niepodległości 1 w Kórniku lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Kórnik, Wydział Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych, pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik; z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert”. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2022 r., do godziny 15:00. Czas trwania konkursu: 05.08.2022 - 29.08.2022 (godz. 15:00). W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, a nie data stempla pocztowego.

Treść ogłoszenia i załączniki dostępne są na stronie BIP.

Ważne informacje