Małe Granty - procedura pozakonkursowa | Portal Organizacji Pozarządowych Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Małe Granty - procedura pozakonkursowa

Małe granty to potoczna nazwa przyjęta dla pozakonkursowego trybu zlecania realizacji zadań publicznych. Dotacja tego typu jest przyznawana na wniosek organizacji pozarządowej. Możliwość tę przewiduje art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego - pobierz PDF