Kontrast Rozmiar tekstu

Portal Organizacji Pozarządowych

 

Portal Organizacji Pozarządowych Logo

Witamy na Portalu Organizacji Pozarządowych Miasta i Gminy Kórnik!

Informacja o wynikach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Kórnik

Dom Integracji Międzypokoleniowej
Wydział Komunikacji Społecznej i Inicjatyw Lokalnych
Urząd Miasta i Gminy Kórnik
Plac Powstańców Wielkopolskich 13
62-035 Kórnik

Kontakt:
+48 61 81 70 411 wew. 534

wks@kornik.pl

Godziny pracy:

  • W poniedziałki: 8.00 - 17.00
  • Od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30

Nowy obowiązek rejestracji NGO do 31 stycznia 2022 roku!

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wprowadzająca istotne zmiany do regulacji dotyczącej Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, wiąże się z powstaniem nowych obowiązków po stronie fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). 

Z uwagi na fakt funkcjonowania na terenie wielkopolskich gmin wielu mniejszych i większych organizacji, których ten obowiązek będzie dotyczył, zwracam się z prośbą o przekazanie materiału, który został opracowany w ramach współpracy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, w której uczestniczy SGiPW. Lektura analizy prawnej pozwoli uniknąć przewidzianych przez ustawodawcy sankcji i dopełnić obowiązku w przewidywanym terminie.

Treść informacji o obowiązku wpisu.