Projekt rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
Kontrast Rozmiar tekstu

Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024", w terminie od 1 września 2023 r. do 15 września 2023 r.

Program oraz formularz konsultacyjny dostępny jest pod adresem: pop.kornik.pl lub kornik.konsultacjejst.pl. 

Wersja papierowa „Programu współpracy...“ dostępna jest do wglądu w Domu Integracji Międzypokoleniowej - Pl. Powstańców Wielkopolskich 13, 62-035 Kórnik w godzinach pracy Urzędu. 

Uwagi i opinie należy składać na formularzu konsultacyjnym, dostępnym na stronie internetowej pop.kornik.pl od 1 września 2023 r. do 15 września 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik, Kancelarii Ogólnej pl. Niepodległości 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wks@kornik.pl.

Poniżej do pobrania znajduje się Roczny program współpracy miasta i gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok oraz Formularz konsultacji projektu Rocznego programu współpracy miasta i gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

Zapoznaj się z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie Konsultacji.

Aby zagłosować należy wypełnić Formularz ankiety i dostarczyć go do Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w formie:

  • papierowej,
  • elektronicznej (skan wysłany pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem ePUAP).