Kontrast Rozmiar tekstu

Konsultacje Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy powołanej w §1 w terminie 21 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz na platformie konsultacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik (www.kornik.konsultacjejst.pl), informacji o konsultacjach oraz projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

Poniżej do pobrania znajduje się Roczny program współpracy miasta i gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok oraz Formularz konsultacji projektu Rocznego programu współpracy miasta i gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Zapoznaj się z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 września 2022 r. w sprawie Konsultacji.